Chủ nhật , ngày 19 tháng 4 năm 2015
   
Logo - Sports
                 
  TỶ LỆ CÁ CƯỢC *AFF Suzuki Cup 2014 *Premier League *Serie A *La Liga *Bundesliga *Champions League
fun88
 
tintuc.ketqua-tructuyen.com

TỶ LỆ CÁ CƯỢC BÓNG ĐÁ - Asian Handicap LIVE Odds Betting

 


- Latest Upcoming Football Fixtures - LIVE -
German Bundesliga Asian Handicap 1 X 2
Home Handicap Away Home Draw Away
18/Apr  20:30  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats
Dortmund vs Paderborn
Live TV Flash Streams
Stream 1 [WEB]    Stream 2 [WEB]    Stream 3 [WEB]   
Stream 5 [WEB]    Stream 6 [WEB]   
Stream 7 [WEB]    Stream 8 [WEB]    Stream 9 [WEB]   
Stream 10 [WEB]    Stream 11 [WEB]    Stream 12 [WEB]   
Stream 14 [WEB]    Stream 15 [WEB]   
Stream 16 [WEB]    Stream 17 [WEB]    Stream 18 [WEB]   

Commentary language:
en/english | es/spanish | it/italian | de/german | fr/french | zh/chinese
nl/dutch | gr/greek | tr/turkish | pl/polish | sl/slovak | ro/romanian
[10] Dortmund vs Paderborn [16]
2.075 0 : 1 3/4 1.825 1.27 5.76 10.94
18/Apr  20:30  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats
Freiburg vs Mainz
Live TV Flash Streams
Stream 1 [WEB]    Stream 2 [WEB]    Stream 3 [WEB]   
Stream 5 [WEB]    Stream 6 [WEB]   
Stream 7 [WEB]    Stream 8 [WEB]    Stream 9 [WEB]   
Stream 10 [WEB]    Stream 12 [WEB]   
Stream 13 [WEB]    Stream 14 [WEB]   

Commentary language:
en/english | es/spanish | it/italian | de/german | fr/french | zh/chinese
nl/dutch | gr/greek | tr/turkish | pl/polish | sl/slovak | ro/romanian
[14] Freiburg vs Mainz [13]
2.05 0 : 0 1.85 2.79 3.27 2.58
18/Apr  20:30  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats
Hertha Berlin vs FC Koln
Live TV Streams for this event will be shown later.
[12] Hertha Berlin vs FC Koln [11]
2.025 0 : 1/4 1.875 2.41 3.01 3.30
18/Apr  20:30  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats
Hoffenheim vs Bayern Munchen
Live TV Flash Streams
Stream 1 [WEB]    Stream 2 [WEB]    Stream 3 [WEB]   
Stream 4 [WEB]    Stream 5 [WEB]    Stream 6 [WEB]   
Stream 7 [WEB]    Stream 8 [WEB]    Stream 9 [WEB]   
Stream 10 [WEB]    Stream 11 [WEB]    Stream 12 [WEB]   
Stream 13 [WEB]    Stream 14 [WEB]    Stream 15 [WEB]   
Stream 16 [WEB]    Stream 17 [WEB]    Stream 18 [WEB]   

Commentary language:
en/english | es/spanish | it/italian | de/german | fr/french | zh/chinese
nl/dutch | gr/greek | tr/turkish | pl/polish | sl/slovak | ro/romanian
[7] Hoffenheim vs Bayern Munchen [1]
2.05 3/4 : 0 1.85 5.02 4.08 1.65
18/Apr  20:30  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats
Leverkusen vs Hannover
Live TV Flash Streams
Stream 1 [WEB]    Stream 2 [WEB]    Stream 3 [WEB]   
Stream 4 [WEB]    Stream 5 [WEB]    Stream 6 [WEB]   
Stream 7 [WEB]    Stream 8 [WEB]    Stream 9 [WEB]   
Stream 10 [WEB]    Stream 11 [WEB]    Stream 12 [WEB]   
Stream 13 [WEB]    Stream 14 [WEB]    Stream 15 [WEB]   
Stream 16 [WEB]   

Commentary language:
en/english | es/spanish | it/italian | de/german | fr/french | zh/chinese
nl/dutch | gr/greek | tr/turkish | pl/polish | sl/slovak | ro/romanian
[4] Leverkusen vs Hannover [15]
1.95 0 : 1 1/4 1.95 1.39 4.84 8.08
18/Apr  23:30  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats
Augsburg vs Stuttgart
Live TV Flash Streams
Stream 1 [WEB]    Stream 2 [WEB]    Stream 3 [WEB]   
Stream 4 [WEB]    Stream 5 [WEB]    Stream 6 [WEB]   
Stream 7 [WEB]    Stream 8 [WEB]    Stream 9 [WEB]   
Stream 10 [WEB]    Stream 11 [WEB]    Stream 12 [WEB]   
Stream 13 [WEB]    Stream 14 [WEB]    Stream 15 [WEB]   
Stream 16 [WEB]    Stream 17 [WEB]    Stream 18 [WEB]   

Commentary language:
en/english | es/spanish | it/italian | de/german | fr/french | zh/chinese
nl/dutch | gr/greek | tr/turkish | pl/polish | sl/slovak | ro/romanian
[6] Augsburg vs Stuttgart [17]
2.00 0 : 1/4 1.90 2.24 3.38 3.24
19/Apr  20:30  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats
Werder Bremen vs Hamburg
Live TV Streams for this event will be shown later.
[9] Werder Bremen vs Hamburg [18]
2.00 0 : 1/2 1.90 1.99 3.54 3.74
19/Apr  22:30  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats
Wolfsburg vs Schalke 04
Live TV Streams for this event will be shown later.
[2] Wolfsburg vs Schalke 04 [5]
1.925 0 : 3/4 1.975 1.71 3.90 4.69
25/Apr  01:30  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats [13] Mainz vs Schalke 04 [5] 1.90 0 : 1/4 2.00 2.17 3.32 3.22
25/Apr  20:30  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats [10] Dortmund vs Frankfurt [8] 1.825 0 : 1 1/4 2.075 1.37 4.71 7.84
25/Apr  20:30  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats [11] FC Koln vs Leverkusen [4] 2.05 1/2 : 0 1.85 4.20 3.49 1.82
25/Apr  20:30  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats [18] Hamburg vs Augsburg [6] 1.95 0 : 0 1.95 2.62 3.21 2.61
25/Apr  20:30  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats [15] Hannover vs Hoffenheim [7] 2.125 0 : 1/4 1.775 2.50 3.34 2.67
25/Apr  20:30  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats [17] Stuttgart vs Freiburg [14] 1.90 0 : 1/2 2.00 1.85 3.51 4.06
25/Apr  23:30  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats [1] Bayern Munchen vs Hertha Berlin [12] 1.95 0 : 2 1/4 1.95 1.14 7.68 17.35
- Latest Upcoming Football Fixtures - LIVE -
German Bundesliga Asian Handicap 1 X 2
Home Handicap Away Home Draw Away
18/Apr  20:30  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats
Dortmund vs Paderborn
Live TV Flash Streams
Stream 1 [WEB]    Stream 2 [WEB]    Stream 3 [WEB]   
Stream 5 [WEB]    Stream 6 [WEB]   
Stream 7 [WEB]    Stream 8 [WEB]    Stream 9 [WEB]   
Stream 10 [WEB]    Stream 11 [WEB]    Stream 12 [WEB]   
Stream 14 [WEB]    Stream 15 [WEB]   
Stream 16 [WEB]    Stream 17 [WEB]    Stream 18 [WEB]   

Commentary language:
en/english | es/spanish | it/italian | de/german | fr/french | zh/chinese
nl/dutch | gr/greek | tr/turkish | pl/polish | sl/slovak | ro/romanian
[10] Dortmund vs Paderborn [16]
2.075 0 : 1 3/4 1.825 1.27 5.76 10.94
18/Apr  20:30  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats
Freiburg vs Mainz
Live TV Flash Streams
Stream 1 [WEB]    Stream 2 [WEB]    Stream 3 [WEB]   
Stream 5 [WEB]    Stream 6 [WEB]   
Stream 7 [WEB]    Stream 8 [WEB]    Stream 9 [WEB]   
Stream 10 [WEB]    Stream 12 [WEB]   
Stream 13 [WEB]    Stream 14 [WEB]   

Commentary language:
en/english | es/spanish | it/italian | de/german | fr/french | zh/chinese
nl/dutch | gr/greek | tr/turkish | pl/polish | sl/slovak | ro/romanian
[14] Freiburg vs Mainz [13]
2.05 0 : 0 1.85 2.79 3.27 2.58
18/Apr  20:30  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats
Hertha Berlin vs FC Koln
Live TV Streams for this event will be shown later.
[12] Hertha Berlin vs FC Koln [11]
2.025 0 : 1/4 1.875 2.41 3.01 3.30
18/Apr  20:30  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats
Hoffenheim vs Bayern Munchen
Live TV Flash Streams
Stream 1 [WEB]    Stream 2 [WEB]    Stream 3 [WEB]   
Stream 4 [WEB]    Stream 5 [WEB]    Stream 6 [WEB]   
Stream 7 [WEB]    Stream 8 [WEB]    Stream 9 [WEB]   
Stream 10 [WEB]    Stream 11 [WEB]    Stream 12 [WEB]   
Stream 13 [WEB]    Stream 14 [WEB]    Stream 15 [WEB]   
Stream 16 [WEB]    Stream 17 [WEB]    Stream 18 [WEB]   

Commentary language:
en/english | es/spanish | it/italian | de/german | fr/french | zh/chinese
nl/dutch | gr/greek | tr/turkish | pl/polish | sl/slovak | ro/romanian
[7] Hoffenheim vs Bayern Munchen [1]
2.05 3/4 : 0 1.85 5.02 4.08 1.65
18/Apr  20:30  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats
Leverkusen vs Hannover
Live TV Flash Streams
Stream 1 [WEB]    Stream 2 [WEB]    Stream 3 [WEB]   
Stream 4 [WEB]    Stream 5 [WEB]    Stream 6 [WEB]   
Stream 7 [WEB]    Stream 8 [WEB]    Stream 9 [WEB]   
Stream 10 [WEB]    Stream 11 [WEB]    Stream 12 [WEB]   
Stream 13 [WEB]    Stream 14 [WEB]    Stream 15 [WEB]   
Stream 16 [WEB]   

Commentary language:
en/english | es/spanish | it/italian | de/german | fr/french | zh/chinese
nl/dutch | gr/greek | tr/turkish | pl/polish | sl/slovak | ro/romanian
[4] Leverkusen vs Hannover [15]
1.95 0 : 1 1/4 1.95 1.39 4.84 8.08
18/Apr  23:30  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats
Augsburg vs Stuttgart
Live TV Flash Streams
Stream 1 [WEB]    Stream 2 [WEB]    Stream 3 [WEB]   
Stream 4 [WEB]    Stream 5 [WEB]    Stream 6 [WEB]   
Stream 7 [WEB]    Stream 8 [WEB]    Stream 9 [WEB]   
Stream 10 [WEB]    Stream 11 [WEB]    Stream 12 [WEB]   
Stream 13 [WEB]    Stream 14 [WEB]    Stream 15 [WEB]   
Stream 16 [WEB]    Stream 17 [WEB]    Stream 18 [WEB]   

Commentary language:
en/english | es/spanish | it/italian | de/german | fr/french | zh/chinese
nl/dutch | gr/greek | tr/turkish | pl/polish | sl/slovak | ro/romanian
[6] Augsburg vs Stuttgart [17]
2.00 0 : 1/4 1.90 2.24 3.38 3.24
19/Apr  20:30  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats
Werder Bremen vs Hamburg
Live TV Streams for this event will be shown later.
[9] Werder Bremen vs Hamburg [18]
2.00 0 : 1/2 1.90 1.99 3.54 3.74
19/Apr  22:30  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats
Wolfsburg vs Schalke 04
Live TV Streams for this event will be shown later.
[2] Wolfsburg vs Schalke 04 [5]
1.925 0 : 3/4 1.975 1.71 3.90 4.69
25/Apr  01:30  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats [13] Mainz vs Schalke 04 [5] 1.90 0 : 1/4 2.00 2.17 3.32 3.22
25/Apr  20:30  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats [10] Dortmund vs Frankfurt [8] 1.825 0 : 1 1/4 2.075 1.37 4.71 7.84
25/Apr  20:30  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats [11] FC Koln vs Leverkusen [4] 2.05 1/2 : 0 1.85 4.20 3.49 1.82
25/Apr  20:30  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats [18] Hamburg vs Augsburg [6] 1.95 0 : 0 1.95 2.62 3.21 2.61
25/Apr  20:30  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats [15] Hannover vs Hoffenheim [7] 2.125 0 : 1/4 1.775 2.50 3.34 2.67
25/Apr  20:30  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats [17] Stuttgart vs Freiburg [14] 1.90 0 : 1/2 2.00 1.85 3.51 4.06
25/Apr  23:30  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats [1] Bayern Munchen vs Hertha Berlin [12] 1.95 0 : 2 1/4 1.95 1.14 7.68 17.35
sut.vn
 
sut.vn
 
 
sut.vn
  Liên hệ quảng cáo: tamminh2310@yahoo.com
sut.vn