Thứ ba , ngày 4 tháng 8 năm 2015
   
Logo - Sports
fun88
                 
  TỶ LỆ CÁ CƯỢC *AFF Suzuki Cup 2014 *Premier League *Serie A *La Liga *Bundesliga *Champions League
 
tintuc.ketqua-tructuyen.com

TỶ LỆ CÁ CƯỢC BÓNG ĐÁ - Asian Handicap LIVE Odds Betting

 
Trailer game


- Latest Upcoming Football Fixtures - LIVE -
English Premier League Asian Handicap 1 X 2
Home Handicap Away Home Draw Away
08/Aug  18:45  
Manchester Utd vs Tottenham
Live TV Streams for this event will be shown later.
[10] Manchester Utd vs Tottenham [17]
2.05 0 : 1 1.85 1.60 3.94 5.83
08/Aug  21:00  
Bournemouth vs Aston Villa
Live TV Streams for this event will be shown later.
[3] Bournemouth vs Aston Villa [2]
1.975 0 : 1/2 1.925 1.98 3.42 3.93
08/Aug  21:00  
Everton vs Watford
Live TV Streams for this event will be shown later.
[6] Everton vs Watford [18]
1.975 0 : 3/4 1.925 1.71 3.75 5.00
08/Aug  21:00  
Leicester vs Sunderland
Live TV Streams for this event will be shown later.
[7] Leicester vs Sunderland [15]
1.975 0 : 1/2 1.925 1.96 3.39 4.07
08/Aug  21:00  
Norwich vs Crystal Palace
Live TV Streams for this event will be shown later.
[12] Norwich vs Crystal Palace [5]
2.10 0 : 1/4 1.80 2.49 3.22 2.94
08/Aug  23:30  
Chelsea vs Swansea
Live TV Streams for this event will be shown later.
[4] Chelsea vs Swansea [16]
1.90 0 : 1 1/4 2.00 1.35 4.91 9.57
09/Aug  19:30   [1] Arsenal vs West Ham [20] 1.975 0 : 1 3/4 1.925 1.27 5.71 11.13
09/Aug  19:30   [11] Newcastle vs Southampton [13] 2.125 0 : 0 1.775 2.94 3.24 2.48
09/Aug  22:00   [14] Stoke vs Liverpool [8] 1.95 1/4 : 0 1.95 3.26 3.33 2.25
11/Aug  02:00   [19] West Brom vs Manchester City [9] 2.075 3/4 : 0 1.825 5.50 3.94 1.59
11/Aug  02:00   [19] West Brom vs Manchester City [9] 2.075 3/4 : 0 1.825 5.48 3.95 1.62
15/Aug  01:45   [2] Aston Villa vs Manchester Utd [10] 1.90 3/4 : 0 2.00 5.23 3.72 1.61
15/Aug  18:45   [13] Southampton vs Everton [6] 1.825 0 : 1/4 2.075 2.03 3.40 3.48
15/Aug  21:00   [15] Sunderland vs Norwich [12] 2.05 0 : 1/4 1.85 2.07 3.33 3.39
15/Aug  21:00   [16] Swansea vs Newcastle [11] 1.90 0 : 1/2 2.00 1.93 3.40 3.78
15/Aug  21:00   [17] Tottenham vs Stoke [14] 1.825 0 : 3/4 2.075 1.68 3.67 4.68
15/Aug  21:00   [18] Watford vs West Brom [19] 1.825 0 : 0 2.075 2.40 3.23 2.84
15/Aug  21:00   [20] West Ham vs Leicester [7] 1.875 0 : 1/2 2.025 1.92 3.25 3.76
16/Aug  19:30   [5] Crystal Palace vs Arsenal [1] 2.075 3/4 : 0 1.825 4.87 3.71 1.66
16/Aug  22:00   [9] Manchester City vs Chelsea [4] 2.025 0 : 1/4 1.875 2.35 3.26 2.92
18/Aug  02:00   [8] Liverpool vs Bournemouth [3] 1.90 0 : 1 1/2 2.00 1.33 4.45 8.87
22/Aug  18:45   [10] Manchester Utd vs Newcastle [11] 2.075 0 : 1 1/2 1.825 1.34 4.76 9.18
22/Aug  21:00   [5] Crystal Palace vs Aston Villa [2] 1.95 0 : 1/2 1.95 1.90 3.42 3.94
22/Aug  21:00   [7] Leicester vs Tottenham [17] 1.925 1/4 : 0 1.975 3.05 3.38 2.26
22/Aug  21:00   [12] Norwich vs Stoke [14] 1.85 1/4 : 0 2.05 2.86 3.28 2.43
22/Aug  21:00   [15] Sunderland vs Swansea [16] 2.025 0 : 0 1.875 2.80 3.25 2.51
22/Aug  21:00   [20] West Ham vs Bournemouth [3] 1.825 0 : 1/2 2.075 1.85 3.55 4.04
23/Aug  19:30   [19] West Brom vs Chelsea [4] 2.025 1 : 0 1.875 6.72 4.07 1.48
23/Aug  22:00   [6] Everton vs Manchester City [9] 1.875 1/2 : 0 2.025 4.36 3.57 1.79
23/Aug  22:00   [18] Watford vs Southampton [13] 1.85 1/4 : 0 2.05 3.49 3.34 2.09
25/Aug  02:00   [1] Arsenal vs Liverpool [8] 1.90 0 : 1/2 2.00 1.87 3.61 3.96
29/Aug  18:45   [11] Newcastle vs Arsenal [1] 1.85 3/4 : 0 2.05 5.00 3.75 1.67
29/Aug  21:00   [2] Aston Villa vs Sunderland [15] 1.825 0 : 1/4 2.075 2.05 3.30 3.50
29/Aug  21:00   [3] Bournemouth vs Leicester [7] 2.05 0 : 1/4 1.85 2.30 3.40 3.00
29/Aug  21:00   [4] Chelsea vs Crystal Palace [5] 1.975 0 : 1 3/4 1.925 1.20 6.50 13.00
29/Aug  21:00   [8] Liverpool vs West Ham [20] 1.825 0 : 1 2.075 1.53 4.00 6.00
29/Aug  21:00   [9] Manchester City vs Watford [18] 1.975 0 : 2 1.925 1.17 7.00 15.00
29/Aug  21:00   [14] Stoke vs West Brom [19] 1.85 0 : 1/2 2.05 1.80 3.40 4.50
29/Aug  23:30   [17] Tottenham vs Everton [6] 1.90 0 : 1/2 2.00 1.85 3.50 4.20
30/Aug  19:30   [13] Southampton vs Norwich [12] 2.025 0 : 1 1.875 1.62 3.75 5.50
30/Aug  22:00   [16] Swansea vs Manchester Utd [10] 2.075 1/2 : 0 1.825 4.00 3.40 1.91
- Latest Upcoming Football Fixtures - LIVE -
English Premier League Asian Handicap 1 X 2
Home Handicap Away Home Draw Away
08/Aug  18:45  
Manchester Utd vs Tottenham
Live TV Streams for this event will be shown later.
[10] Manchester Utd vs Tottenham [17]
2.05 0 : 1 1.85 1.60 3.94 5.83
08/Aug  21:00  
Bournemouth vs Aston Villa
Live TV Streams for this event will be shown later.
[3] Bournemouth vs Aston Villa [2]
1.975 0 : 1/2 1.925 1.98 3.42 3.93
08/Aug  21:00  
Everton vs Watford
Live TV Streams for this event will be shown later.
[6] Everton vs Watford [18]
1.975 0 : 3/4 1.925 1.71 3.75 5.00
08/Aug  21:00  
Leicester vs Sunderland
Live TV Streams for this event will be shown later.
[7] Leicester vs Sunderland [15]
1.975 0 : 1/2 1.925 1.96 3.39 4.07
08/Aug  21:00  
Norwich vs Crystal Palace
Live TV Streams for this event will be shown later.
[12] Norwich vs Crystal Palace [5]
2.10 0 : 1/4 1.80 2.49 3.22 2.94
08/Aug  23:30  
Chelsea vs Swansea
Live TV Streams for this event will be shown later.
[4] Chelsea vs Swansea [16]
1.90 0 : 1 1/4 2.00 1.35 4.91 9.57
09/Aug  19:30   [1] Arsenal vs West Ham [20] 1.975 0 : 1 3/4 1.925 1.27 5.71 11.13
09/Aug  19:30   [11] Newcastle vs Southampton [13] 2.125 0 : 0 1.775 2.94 3.24 2.48
09/Aug  22:00   [14] Stoke vs Liverpool [8] 1.95 1/4 : 0 1.95 3.26 3.33 2.25
11/Aug  02:00   [19] West Brom vs Manchester City [9] 2.075 3/4 : 0 1.825 5.50 3.94 1.59
11/Aug  02:00   [19] West Brom vs Manchester City [9] 2.075 3/4 : 0 1.825 5.48 3.95 1.62
15/Aug  01:45   [2] Aston Villa vs Manchester Utd [10] 1.90 3/4 : 0 2.00 5.23 3.72 1.61
15/Aug  18:45   [13] Southampton vs Everton [6] 1.825 0 : 1/4 2.075 2.03 3.40 3.48
15/Aug  21:00   [15] Sunderland vs Norwich [12] 2.05 0 : 1/4 1.85 2.07 3.33 3.39
15/Aug  21:00   [16] Swansea vs Newcastle [11] 1.90 0 : 1/2 2.00 1.93 3.40 3.78
15/Aug  21:00   [17] Tottenham vs Stoke [14] 1.825 0 : 3/4 2.075 1.68 3.67 4.68
15/Aug  21:00   [18] Watford vs West Brom [19] 1.825 0 : 0 2.075 2.40 3.23 2.84
15/Aug  21:00   [20] West Ham vs Leicester [7] 1.875 0 : 1/2 2.025 1.92 3.25 3.76
16/Aug  19:30   [5] Crystal Palace vs Arsenal [1] 2.075 3/4 : 0 1.825 4.87 3.71 1.66
16/Aug  22:00   [9] Manchester City vs Chelsea [4] 2.025 0 : 1/4 1.875 2.35 3.26 2.92
18/Aug  02:00   [8] Liverpool vs Bournemouth [3] 1.90 0 : 1 1/2 2.00 1.33 4.45 8.87
22/Aug  18:45   [10] Manchester Utd vs Newcastle [11] 2.075 0 : 1 1/2 1.825 1.34 4.76 9.18
22/Aug  21:00   [5] Crystal Palace vs Aston Villa [2] 1.95 0 : 1/2 1.95 1.90 3.42 3.94
22/Aug  21:00   [7] Leicester vs Tottenham [17] 1.925 1/4 : 0 1.975 3.05 3.38 2.26
22/Aug  21:00   [12] Norwich vs Stoke [14] 1.85 1/4 : 0 2.05 2.86 3.28 2.43
22/Aug  21:00   [15] Sunderland vs Swansea [16] 2.025 0 : 0 1.875 2.80 3.25 2.51
22/Aug  21:00   [20] West Ham vs Bournemouth [3] 1.825 0 : 1/2 2.075 1.85 3.55 4.04
23/Aug  19:30   [19] West Brom vs Chelsea [4] 2.025 1 : 0 1.875 6.72 4.07 1.48
23/Aug  22:00   [6] Everton vs Manchester City [9] 1.875 1/2 : 0 2.025 4.36 3.57 1.79
23/Aug  22:00   [18] Watford vs Southampton [13] 1.85 1/4 : 0 2.05 3.49 3.34 2.09
25/Aug  02:00   [1] Arsenal vs Liverpool [8] 1.90 0 : 1/2 2.00 1.87 3.61 3.96
29/Aug  18:45   [11] Newcastle vs Arsenal [1] 1.85 3/4 : 0 2.05 5.00 3.75 1.67
29/Aug  21:00   [2] Aston Villa vs Sunderland [15] 1.825 0 : 1/4 2.075 2.05 3.30 3.50
29/Aug  21:00   [3] Bournemouth vs Leicester [7] 2.05 0 : 1/4 1.85 2.30 3.40 3.00
29/Aug  21:00   [4] Chelsea vs Crystal Palace [5] 1.975 0 : 1 3/4 1.925 1.20 6.50 13.00
29/Aug  21:00   [8] Liverpool vs West Ham [20] 1.825 0 : 1 2.075 1.53 4.00 6.00
29/Aug  21:00   [9] Manchester City vs Watford [18] 1.975 0 : 2 1.925 1.17 7.00 15.00
29/Aug  21:00   [14] Stoke vs West Brom [19] 1.85 0 : 1/2 2.05 1.80 3.40 4.50
29/Aug  23:30   [17] Tottenham vs Everton [6] 1.90 0 : 1/2 2.00 1.85 3.50 4.20
30/Aug  19:30   [13] Southampton vs Norwich [12] 2.025 0 : 1 1.875 1.62 3.75 5.50
30/Aug  22:00   [16] Swansea vs Manchester Utd [10] 2.075 1/2 : 0 1.825 4.00 3.40 1.91
sut.vn
 
sut.vn
 
 
sut.vn
  Liên hệ quảng cáo: tamminh2310@yahoo.com
sut.vn