Thứ sáu , ngày 30 tháng 9 năm 2016
   
Logo - sut.vn - Tin tức thể thao
 
 
sut.vn
             
*Trực tiếp bóng đá Seagames *Bảng tổng sắp huy chương Seagames 25 *Bảng tổng sắp huy chương các kỳ Seagames
 
Bảng tổng sắp huy chương các kỳ Seagames
BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG CÁC KỲ SEAGAMES
 
 
SEAP Games 1959 - 1975

1959 in Thailand     
Country
      
    Thailand      
35
26
15
    Myanmar      
11
15
14
    Malaysia      
8
15
11
    Singapore      
8
7
18
    Vietnam      
5
5
6
    Laos      
0
0
2
 
1961 in Myanmar    
Country
      
    Myanmar      
35
26
43
    Thailand      
21
18
22
    Malaysia      
16
24
39
    Vietnam      
9
5
8
    Singapore      
4
13
11
    Cambodia      
1
6
4
    Laos      
0
0
8
      
1965 in Malaysia    
Country
      
    Thailand      
38
33
35
    Malaysia      
33
36
28
    Singapore      
18
14
16
    Myanmar      
8
7
18
    Vietnam      
5
7
7
    Laos      
0
0
2
 
1967 in Thailand    
Country
      
    Thailand      
77
48
40
    Singapore      
28
31
28
    Malaysia      
23
29
43
    Myanmar      
11
26
32
    Vietnam      
6
10
17
    Laos      
0
0
0
      
1969 in Myanmar     
Country
      
    Myanmar      
57
46
46
    Thailand      
32
32
45
    Singapore      
31
39
23
    Malaysia      
16
24
39
    Vietnam      
9
5
8
    Laos      
0
0
3
 
1971 in Malaysia    
Country
      
    Thailand      
44
27
38
    Malaysia      
41
43
55
    Singapore      
32
33
31
    Myanmar      
20
28
13
    Cambodia      
17
18
17
    Vietnam      
3
6
9
    Laos      
0
1
4
      
1973 in Singapore    
Country
      
    Thailand      
47
25
27
    Singapore      
45
50
45
    Malaysia      
30
35
50
    Myanmar      
28
24
15
    Cambodia      
9
12
30
    Vietnam      
2
13
10
    Laos      
0
5
4
 
1975 in Thailand    
Country
      
    Thailand      
80
42
49
    Singapore      
38
33
31
    Myanmar      
28
35
33
    Malaysia      
27
49
51


SEA Games 1977 - 2007

1977 in Malaysia    
Country
      
    Indonesia      
62
41
34
    Thailand      
37
35
33
    Philippines      
31
30
30
    Myanmar      
25
42
43
    Malaysia      
21
17
21
    Singapore      
14
21
28
    Brunei      
0
0
3
 
1979 in Indonesia    
Country
      
    Indonesia      
92
78
52
    Thailand      
50
46
29
    Myanmar      
26
26
24
    Philippines      
24
31
38
    Malaysia      
19
23
39
    Singapore      
16
20
36
    Brunei      
0
1
0
      
1981 in Philippines    
Country
      
    Indonesia      
85
73
56
    Thailand      
62
45
41
    Philippines      
55
55
77
    Malaysia      
16
27
31
    Myanmar      
15
19
27
    Singapore      
12
26
33
    Brunei      
0
0
0
 
1983 in Singapore    
Country
      
    Indonesia      
64
67
54
    Philippines      
49
48
53
    Thailand      
49
40
38
    Singapore      
38
38
58
    Myanmar      
18
15
17
    Malaysia      
16
25
40
    Brunei      
0
1
5
    Cambodia      
0
0
0
      
1985 in Thailand    
Country
      
    Thailand      
92
66
59
    Indonesia      
62
73
76
    Philippines      
43
54
32
    Malaysia      
26
28
32
    Singapore      
16
11
23
    Myanmar      
13
19
34
    Brunei      
0
0
3
    Cambodia      
0
0
0
 
1987 in Indonesia    
Country
      
    Indonesia      
183
136
84
    Thailand      
63
57
67
    Philippines      
59
78
69
    Malaysia      
35
41
67
    Singapore      
19
38
64
    Myanmar      
13
15
21
    Brunei      
1
5
17
    Cambodia      
0
1
9
      
1989 in Malaysia    
Country
      
    Indonesia      
102
78
71
    Malaysia      
67
58
75
    Thailand      
62
63
66
    Singapore      
32
38
47
    Philippines      
26
37
64
    Myanmar      
10
14
20
    Vietnam      
3
11
5
    Brunei      
1
2
4
    Laos      
0
1
0
 
1991 in Philippines    
Country
      
    Indonesia      
92
86
67
    Philippines      
91
62
86
    Thailand      
72
80
69
    Malaysia      
36
38
66
    Singapore      
18
32
45
    Myanmar      
12
16
29
    Vietnam      
7
12
10
    Brunei      
0
0
8
    Laos      
0
0
0
      
1993 in Singapore    
Country
      
    Indonesia      
88
81
84
    Thailand      
63
70
63
    Philippines      
57
59
72
    Singapore      
50
40
74
    Malaysia      
43
45
65
    Vietnam      
9
6
19
    Myanmar      
8
13
1
    Laos      
0
1
0
 
1995 in Thailand    
Country
      
    Thailand      
157
98
91
    Indonesia      
77
67
77
    Philippines      
33
48
62
    Malaysia      
31
49
69
    Singapore      
26
27
42
    Vietnam      
10
18
24
    Myanmar      
4
21
37
    Brunei      
0
2
6
    Laos      
0
1
6
    Cambodia      
0
0
2
      
1997 in Indonesia    
Country
      
    Indonesia      
194
101
115
    Thailand      
83
97
78
    Malaysia      
55
68
75
    Philippines      
43
56
108
    Vietnam      
35
48
50
    Singapore      
30
26
50
    Myanmar      
8
34
44
    Brunei      
0
2
8
    Laos      
0
1
7
    Cambodia      
0
0
6
 
1999 in Brunei    
Country
      
    Thailand      
65
48
56
    Malaysia      
57
45
42
    Indonesia      
44
43
58
    Singapore      
23
28
45
    Philippines      
19
27
40
    Vietnam      
17
20
27
    Brunei      
4
12
31
    Myanmar      
3
10
10
    Laos      
1
0
3
    Cambodia      
0
0
0
      
2001 in Malaysia    
Country
      
    Malaysia      
111
75
85
    Thailand      
103
86
89
    Indonesia      
72
74
80
    Vietnam      
33
35
64
    Philippines      
30
66
67
    Singapore      
22
31
42
    Myanmar      
19
14
53
    Laos      
1
3
7
    Cambodia      
1
1
5
    Brunei      
0
5
6
 
2003 in Vietnam    
Country
      
    Vietnam      
158
97
91
    Thailand      
90
93
98
    Indonesia      
55
68
98
    Philippines      
48
54
75
    Malaysia      
44
42
59
    Singapore      
30
33
50
    Myanmar      
16
43
50
    Laos      
1
5
15
    Cambodia      
1
5
11
    Brunei      
1
1
8
    Timor-Leste      
0
0
0
      
2005 in Philippines    
Country
      
    Philippines      
113
84
94
    Thailand      
87
78
118
    Vietnam      
71
68
89
    Malaysia      
61
49
65
    Indonesia      
49
79
89
    Singapore      
42
32
55
    Myanmar      
17
34
48
    Laos      
3
4
12
    Brunei      
1
3
2
    Cambodia      
0
3
9
    Timor-Leste      
0
0
3
 
2007 in Thailand    
Country
      
    Thailand      
183
123
103
    Malaysia      
68
52
96
    Vietnam      
64
58
82
    Indonesia      
56
64
83
    Singapore      
43
43
41
    Philippines      
41
91
96
    Myanmar      
14
26
47
    Laos      
5
7
32
    Cambodia      
2
5
11
    Brunei      
1
1
4
    Timor-Leste      
0
0
0
 
  • Xem các kênh truyền hình Việt Nam và thể thao nước ngoài trực tuyến
  • Lịch phát sóng
 
  • Bảng xếp hạng
  • Danh sách vua phá lưới
 
  • Danh sách cầu thủ, huấn luyện viên và đội hình thi đấu
 
  • Bảng xếp hạng thế giới các môn thể thao
  • Thông tin thống kê
sut.vn
 
sut.vn
 
 
sut.vn
  Liên hệ quảng cáo: quangcao@sut.vn
sut.vn